Najčastejšie otázky a odpovede o povinnom zmluvnom poistení (PZP)

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla. Jeho hlavným účelom je chrániť majiteľa vozidla pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade škôd spôsobených počas prevádzky vozidla. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najčastejších otázok a odpovedí týkajúcich sa PZP.

1. Čo je povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla. Toto poistenie chráni majiteľa vozidla pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade škôd spôsobených počas prevádzky vozidla.

2. Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné, pretože zabezpečuje finančnú ochranu pre tretie strany v prípade, že by ich majiteľ vozidla poškodil. Zároveň zabezpečuje, že majiteľ vozidla má dostatočné finančné prostriedky na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám.

3. Ako získam PZP?

PZP môžete získať u poisťovne, ktorá poskytuje toto poistenie. Porovnajte rôzne ponuky poisťovní a zvážte cenu, rozsah krytia a podmienky poistenia. Po uzavretí zmluvy o PZP dostanete potrebnú dokumentáciu, ako napríklad zelenú kartu alebo iný doklad o poistení.

4. Ako sa stanovuje cena PZP?

Cena PZP sa stanovuje na základe niekoľkých faktorov, ako sú druh vozidla, jeho výkon, vek a pohlavie vodiča, oblasť registrácie vozidla a jeho použitie. Poisťovne môžu mať rôzne kritériá a spôsoby výpočtu cien, preto je dôležité porovnávať rôzne ponuky.

5. Čo pokrýva PZP?

PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám počas prevádzky vozidla, vrátane škôd na majetku, zranení alebo úmrtia. PZP zvyčajne nepokrýva škody na vlastnom vozidle, majiteľovi vozidla alebo jeho pasažierom. Pre tieto prípady môžete zvážiť dobrovoľné poistenie, ako napríklad havarijné poistenie alebo poistenie pasažierov.

6. Je možné získať zľavu na PZP?

Áno, je možné získať zľavu na PZP v závislosti na rôznych faktoroch. Niektoré z bežných zliav zahŕňajú zľavy pre bezpečné vodičské techniky, absolvovanie školení, poistenie viacerých vozidiel u jednej poisťovne alebo zľavy pre mladých vodičov, ktorí úspešne absolvovali kurz defenzívnej jazdy.

7. Čo sa stane, ak nemám PZP?

Ak nemáte platné PZP, môžete čeliť pokutám, zastaveniu vozidla alebo dokonca trestnému stíhaniu. V prípade, že spôsobíte škodu na tretích stranách bez platného PZP, budete musieť sami pokryť finančné náklady spojené so škodou.

8. Ako zmením svoju PZP poisťovňu?

Ak chcete zmeniť svoju PZP poisťovňu, najprv zrušte existujúce poistenie u súčasnej poisťovne a potom uzatvorte novú zmluvu o PZP u inej poisťovne. Pri zmene poisťovne je dôležité dbať na termíny a uistite sa, že vaše poistenie je vždy v platnosti, aby ste sa vyhli pokutám alebo problémom s úradmi.

9. Ako zruším PZP?

Zrušenie PZP závisí od podmienok vašej zmluvy a od poisťovne. V niektorých prípadoch môžete zrušiť PZP písomnou výpoveďou so stanovenou lehotou výpovede. Pred zrušením PZP sa uistite, že máte nové poistenie alebo že vozidlo nebude viac v prevádzke.

10. Ako overím platnosť PZP?

Platnosť PZP môžete overiť prostredníctvom dokladov o poistení, ako napríklad zelená karta alebo iný doklad o poistení. Mnohé poisťovne tiež poskytujú možnosť overiť platnosť PZP prostredníctvom svojich webových stránok alebo online databáz. V niektorých krajinách môžu byť k dispozícii aj úradné registre alebo databázy, kde môžete overiť platnosť PZP.

11. Ako dlho trvá, kým mi PZP nadobudne platnosť?

Platnosť PZP nadobúda v čase a dátume, ktoré sú uvedené vo vašej zmluve o poistení. V niektorých prípadoch môže byť PZP platné okamžite po uzavretí zmluvy, v iných prípadoch môže nadobudnúť platnosť o pár dní neskôr. Preto je dôležité si overiť platnosť poistenia a termíny uvedené vo vašej zmluve.

12. Ako sa mení PZP po predaji vozidla?

Po predaji vozidla je potrebné uzavrieť novú zmluvu o PZP na meno nového majiteľa. Predávajúci by mal zrušiť svoje existujúce PZP, zatiaľ čo kupujúci by mal uzavrieť novú zmluvu o PZP. Je dôležité, aby nový majiteľ mal platné PZP pred prevzatím vozidla do prevádzky.

13. Je PZP prenositeľné medzi vozidlami?

Nie, PZP nie je prenositeľné medzi vozidlami. Ak získate nové vozidlo, je potrebné uzavrieť novú zmluvu o PZP pre toto vozidlo. Vaše existujúce PZP bude treba zrušiť alebo ho upraviť na nové vozidlo.

14. Ako si uplatňujem nárok na PZP v prípade nehody?

V prípade nehody alebo udalosti, ktorá spôsobila škodu na tretích stranách, by ste mali čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu a podať hlásenie o nehode. Poisťovňa vám poskytne pokyny a formuláre potrebné na uplatnenie nároku. Je dôležité zachovať všetky dôkazy a dokumenty týkajúce sa nehody, ako aj svedkov a policajné protokoly, ak sú k dispozícii.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou vlastníctva a prevádzky motorového vozidla. Dúfame, že tento článok vám pomohol získať lepšie pochopenie o PZP a jeho dôležitosti. Pre ďalšie informácie o PZP a iných druhoch poistenia sa obráťte na svoju poisťovňu alebo konzultujte odborníka na poistenie. Pamätajte na to, že zodpovedný prístup k poisteniu vám môže ušetriť čas, peniaze a problémy v prípade nehody alebo udalosti. Pred uzavretím zmluvy o PZP sa dôkladne informujte a porovnajte rôzne ponuky, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše individuálne potreby a okolnosti.

Povinné zmluvné poistenie pre nákladné vozidlá: Dôležité informácie a tipy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla, vrátane nákladných vozidiel, ako sú kamióny a nákladné automobily. Táto poistka chráni majiteľa nákladného vozidla pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade škôd spôsobených počas prevádzky vozidla. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre nákladné vozidlo, ako funguje a na čo si treba dať pozor.

Ako funguje PZP pre nákladné vozidlo

PZP pre nákladné vozidlo pokrýva škody spôsobené tretím stranám počas prevádzky vozidla. Pri výbere PZP pre nákladné vozidlo je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

 1. Druh nákladného vozidla: PZP sa líši podľa druhu nákladného vozidla. Rozličné typy vozidiel, ako napríklad kamióny, sklápače alebo chladiarenské vozidlá, môžu mať rôzne požiadavky na poistenie.
 2. Rozsah krytia: Pri výbere PZP pre nákladné vozidlo je dôležité zabezpečiť dostatočný rozsah krytia. Uistite sa, že poistenie pokrýva škody na tretích stranách spôsobené nákladným vozidlom a zohľadnite aj hodnotu vozidla a nákladu.
 3. Činnosť nákladného vozidla: PZP pre nákladné vozidlo by malo zohľadňovať aj činnosť, v rámci ktorej je vozidlo prevádzkované. Napríklad, pre vozidlo používané na prepravu nebezpečných materiálov alebo zvierat môžu byť potrebné špeciálne podmienky poistenia.

Tipy pre výber PZP pre nákladné vozidlo

 1. Porovnajte ponuky: Pri výbere PZP pre nákladné vozidlo porovnajte rôzne poisťovne a ich ponuky. Zohľadnite ceny, rozsah krytia a spätnú väzbu od zákazníkov.
 2. Zvážte dodatočné poistenie: V prípade, že váš nákladný automobil prepravuje cenný tovar alebo je drahý, môže byť vhodné zvážiť dodatočné poistenie, ako napríklad havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na vozidle samotnom alebo jeho náklade.
 3. Preštudujte zmluvné podmienky: Pri výbere PZP pre nákladné vozidlo si dôkladne preštudujte zmluvné podmienky. Uistite sa, že rozumiete obmedzeniam, výlukám a povinnostiam, ktoré súvisia s vaším poistením.
 4. Overte si platnosť PZP: Po uzavretí zmluvy o PZP pre nákladné vozidlo overte si jeho platnosť a uistite sa, že ste dostali potrebnú dokumentáciu, ako napríklad zelenú kartu alebo iný doklad o poistení.
 5. Dávajte pozor na termíny: Pri výbere PZP pre nákladné vozidlo dbajte na termíny platnosti poistenia a dátumy obnovy. Uistite sa, že vaše poistenie je vždy v platnosti, aby ste sa vyhli pokutám alebo problémom s úradmi.
 6. Informujte sa o zľavách: Pri výbere PZP pre nákladné vozidlo sa informujte o možných zľavách, ktoré môžu byť k dispozícii pre bezpečné vodičské techniky, absolvovanie školení alebo pre viaceré vozidlá poistené u jednej poisťovne.

PZP pre nákladné vozidlo je dôležitým aspektom vlastníctva a prevádzky nákladných vozidiel. Pri výbere PZP pre nákladné vozidlo je dôležité zohľadniť rozsah krytia, cenu a podmienky poistenia. Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní a zvážte možnosť dodatočného poistenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ochranu pre váš nákladný automobil a jeho náklad. Dôkladne si preštudujte zmluvné podmienky a dbajte na termíny platnosti poistenia, aby ste sa vyhli problémom s úradmi a zabezpečili pokojnú prevádzku vášho nákladného vozidla.

PZP pre prívesný vozík: Dôležité informácie a tipy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla. PZP sa vzťahuje aj na prívesné vozíky, ktoré sú pripojené k motorovým vozidlám. Táto poistka chráni majiteľa prívesného vozíka pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade škôd spôsobených počas prevádzky prívesu. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre prívesný vozík, na to, ako funguje a na čo si treba dať pozor.

Ako funguje PZP pre prívesný vozík

PZP pre prívesný vozík pokrýva škody spôsobené tretím stranám počas jeho prevádzky. Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

 1. Poistenie trakčného vozidla: V mnohých prípadoch sa PZP trakčného vozidla (napr. automobilu) automaticky rozširuje na prívesný vozík. Je však dôležité preveriť, či táto podmienka platí aj pre vaše poistenie a aké sú obmedzenia a výluky.
 2. Poistenie samostatného prívesného vozíka: V niektorých prípadoch môže byť potrebné uzavrieť samostatné PZP pre prívesný vozík. Toto platí najmä v prípade, ak trakčné vozidlo nemá automatické rozšírenie poistenia na prívesný vozík alebo ak plánujete používať príves s viacerými trakčnými vozidlami.
 3. Rozsah krytia: Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zabezpečiť dostatočný rozsah krytia. Uistite sa, že poistenie pokrýva škody na tretích stranách spôsobené prívesným vozíkom a zohľadnite aj hodnotu prívesu a jeho obsahu.

Tipy pre výber PZP pre prívesný vozík

 1. Porovnajte ponuky: Pri výbere zmluvného poistenia pre prívesný vozík porovnajte rôzne poisťovne a ich ponuky. Zohľadnite ceny, rozsah krytia a spätnú väzbu od zákazníkov.
 2. Zvážte dodatočné poistenie: V prípade, že váš prívesný vozík prepravuje cenný tovar alebo je drahý, môže byť vhodné zvážiť dodatočné poistenie, ako napríklad havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na prívese samotnom alebo jeho obsahu.
 3. Preštudujte zmluvné podmienky: Pri výbere PZP pre prívesný vozík si dôkladne preštudujte zmluvné podmienky. Uistite sa, že rozumiete obmedzeniam, výlukám a povinnostiam, ktoré súvisia s vaším poistením.
 4. Overte si platnosť PZP: Po uzavretí zmluvy o PZP pre prívesný vozík overte si jeho platnosť a uistite sa, že ste dostali potrebnú dokumentáciu, ako napríklad zelenú kartu alebo iný doklad o poistení.
 5. Dávajte pozor na termíny: Pri výbere PZP pre prívesný vozík dbajte na termíny platnosti poistenia a dátumy obnovy. Uistite sa, že vaše poistenie je vždy v platnosti, aby ste sa vyhli pokutám alebo problémom s úradmi.

PZP pre prívesný vozík je dôležitým aspektom vlastníctva a prevádzky prívesu. Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť rozsah krytia, cenu a podmienky poistenia. Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní a zvážte možnosť dodatočného poistenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ochranu pre váš prívesný vozík a jeho obsah.

Zmena PZP: Ako ušetriť na poistení a zabezpečiť si lepšie krytie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva a prevádzky motorových vozidiel. Na trhu je mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú rôzne úrovne krytia a ceny PZP. Zmena PZP môže byť výhodná z viacerých dôvodov, ako napríklad nižšia cena, lepšie krytie alebo lepšia zákaznícka podpora. Tento článok poskytuje prehľad o tom, ako prejsť na inú poisťovňu a na čo si dať pozor pri zmene PZP.

Ako zmeniť PZP

 1. Porovnajte ponuky: Ak chcete zmeniť svoje PZP, najprv si prezrite rôzne poisťovne a ich ponuky. Porovnávajte ceny, úroveň krytia, dostupné zľavy a spätnú väzbu od zákazníkov.
 2. Výpoveď súčasného PZP: Predtým, ako zmeníte svoje PZP, musíte poslať písomnú výpoveď svojej súčasnej poisťovni. Výpovedná lehota sa môže líšiť v závislosti od podmienok vašej zmluvy, ale zvyčajne je to 1 mesiac pred uplynutím zmluvy. Pozrite si, ako sa podáva výpoveď PZP.
 3. Uzavretie novej zmluvy: Po výpovedi súčasného PZP uzavrite novú zmluvu s inou poisťovňou. Uistite sa, že ste si prečítali zmluvné podmienky a porozumeli im. Zabezpečte si dostatočnú úroveň krytia a zohľadnite aj prípadné dodatočné poistenie, ako napríklad havarijné poistenie.

Dôležité aspekty pri zmene PZP

 • Zabezpečte si dostatočné krytie: Pri zmene PZP je dôležité zabezpečiť si dostatočné krytie pre váš motorový voz. Uistite sa, že nová poisťovňa ponúka úroveň krytia, ktorá vyhovuje vašim potrebám a očakávaniam.
 • Pozor na zmluvné podmienky: Pri zmene PZP je dôležité venovať pozornosť zmluvným podmienkam. Prečítajte si pozorne všetky podmienky, vrátane výluk a obmedzení, aby ste vedeli, čo presne pokrýva vaše nové poistenie.
 • Zohľadnite možné zľavy: Pri zmene PZP je dobré zvážiť možné zľavy, ktoré ponúkajú poisťovne. Zľavy môžu byť poskytnuté na základe bezpečnostných zariadení na vozidle, šoférskeho skúsenosti alebo iných faktorov. Preverujte tieto možnosti a využite ich na zníženie ceny vášho poistenia.
 • Zákaznícka podpora: Pri výbere novej poisťovne zvážte aj kvalitu zákazníckej podpory. Je dôležité, aby ste mohli rýchlo a efektívne komunikovať s poisťovňou v prípade nehody alebo požiadavky na vybavenie škody.
 • Prechodná doba: Pri zmene PZP sa uistite, že prechod medzi súčasnou a novou poisťovňou prebehne hladko a bez prerušenia krytia. Dbajte na termíny a dodržiavajte všetky požiadavky, aby ste mali nepretržité poistenie.

Zmena PZP môže priniesť úsporu nákladov, lepšie krytie a vyššiu spokojnosť so službami poisťovne. Pri zmene PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, dodržať výpovedné lehoty a uzavrieť novú zmluvu so želanou poisťovňou. Dávajte pozor na zmluvné podmienky, zľavy a kvalitu zákazníckej podpory, aby ste urobili informované rozhodnutie a zabezpečili si lepšie poistenie pre svoje motorové vozidlo.

PZP a stret so zverou: Ako chráni poistenie pri nehodách s účasťou zvierat

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musia mať všetci vlastníci motorových vozidiel, vrátane áut a motocyklov, pri používaní na verejných komunikáciách. PZP chráni tretie strany pred škodami spôsobenými v dôsledku nehôd. Tento článok sa zameriava na PZP pri strete so zverou, ako funguje krytie pri takýchto nehodách a čo je potrebné urobiť, ak sa vám takýto incident prihodí.

PZP a stret so zverou

Pri nehodách so zverou, napríklad pri zrážke s jeleňom alebo diviakom, sa môžu vyskytnúť značné škody na vozidle a zranenia pre vodiča a cestujúcich. V takýchto prípadoch je dôležité vedieť, ako vás PZP chráni a aké kroky je potrebné urobiť po nehode.

Ako PZP pokrýva škody spôsobené zverou

PZP zahŕňa krytie škôd spôsobených tretím stranám, čo zahŕňa aj zranenia spôsobené zverou. Avšak, PZP obvykle nezahŕňa priame škody na vašom vozidle spôsobené zrážkou so zverou. Ak chcete mať krytie pre škody na svojom vozidle v dôsledku stretu so zverou, musíte mať havarijné poistenie s príslušným krytím.

Kroky, ktoré je potrebné urobiť po nehode so zverou

 1. Zastavte a zabezpečte miesto nehody: Po zrážke so zverou zastavte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti od miesta nehody. Zapnite výstražné svetlá a postavte varovný trojuholník, aby ste upozornili ostatných vodičov.
 2. Posúďte škody a zranenia: Skontrolujte rozsah škôd na vozidle a zistite, či sú nejaké zranenia u vás alebo u cestujúcich. Ak sú zranenia vážne, zavolajte záchrannú službu.
 3. Kontaktujte políciu: V prípade nehody so zverou je potrebné kontaktovať políciu, ktorá zaeviduje nehodu a v prípade potreby poskytne asistencenciu. Polícia vám poskytne záznam o nehode, ktorý môže byť potrebný pri nahlásení škôd poisťovni.
 4. Fotografujte miesto nehody: Odfotografujte miesto nehody, škody na vozidle a zranené zviera, ak je to bezpečné. Tieto fotografie môžu byť užitočné pri dokladaní škôd a okolností nehody poisťovni.
 5. Nahláste nehodu svojej poisťovni: Po nehode kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ju o nehode. Poskytnite im potrebné informácie, vrátane záznamu o nehode, fotografií a údajov o škodách a zraneniach. Poisťovňa vám poskytne ďalšie pokyny týkajúce sa vybavenia škôd a opravy vozidla.
 6. Zvážte havarijné poistenie: Ak ešte nemáte havarijné poistenie, zvážte jeho uzavretie, aby ste mali krytie pre škody na vašom vozidle spôsobené stretom so zverou. Toto poistenie môže poskytnúť pokoj mysle a finančnú ochranu v prípade podobných nehôd.

Povinné zmluvné poistenie poskytuje základnú ochranu pre tretie strany, vrátane zvierat, pri nehodách. V prípade stretu so zverou je dôležité vedieť, ako vás PZP chráni a aké kroky je potrebné urobiť po nehode. Aby ste zabezpečili úplnú ochranu pre svoje vozidlo, zvážte uzavretie havarijného poistenia, ktoré pokrýva škody na vašom vozidle spôsobené zrážkou so zverou. Dbajte na bezpečnosť na cestách a vždy dodržiavajte predpisy a opatrnosť pri jazde, najmä v oblastiach s vysokým výskytom zveri.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykle: Všetko, čo musíte vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonnou požiadavkou pre všetkých motorových vozidiel vrátane motocyklov, ktoré sa používajú na verejných komunikáciách. PZP chráni tretie strany pred škodami, ktoré môžu nastať v dôsledku nehody. Tento článok sa zameriava na PZP pre motocykle, jeho dôležitosť a základné aspekty, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere poistenia pre vašu motorku.

Prečo je PZP pre motocykel dôležité?

PZP pre motocykel je dôležité pre niekoľko dôvodov:

 1. Zákonná povinnosť: Ako majiteľ motocykla ste povinní mať platné PZP. Ak nemáte platné poistenie, môžete čeliť pokutám alebo iným právnym sankciám.
 2. Finančná ochrana: PZP chráni tretie strany pred finančnými nárokmi v dôsledku nehody, ktorej ste boli svedkom alebo ste ju spôsobili. Tým vám poskytuje finančnú ochranu pred nákladmi na náhradu škôd spôsobených iným osôb.
 3. Odpovednosť: PZP zabezpečuje, že v prípade nehody budú poškodené osoby a majetok riadne odškodnené, čím sa zabezpečuje spravodlivosť pre všetkých zúčastnených strán.

Základné aspekty PZP pre motocykel

 1. Krytie: PZP pre motocykel pokrýva škody spôsobené tretím stranám vrátane fyzických zranení, poškodenia majetku a nákladov na opravu alebo náhradu vozidla. Máte možnosť zvoliť si medzi rôznymi úrovňami krytia podľa svojich potrieb.
 2. Cena: Cena PZP pre motocykel závisí od viacerých faktorov, ako sú typ motocykla, vek a skúsenosti vodiča, bezpečnostné zariadenia a oblasť, v ktorej žijete. Porovnávajte ceny a služby rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu ponuku pre vás.
 3. Poistné obdobie: PZP pre motocykel má zvyčajne jednoročnú platnosť, po ktorej je potrebné poistenie obnoviť. V niektorých prípadoch môžete uzavrieť poistenie aj na kratšie obdobie, napríklad na niekoľko mesiacov, ak plánujete používať motorku len sezónne.
 4. Zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre motocyklistov, ktorí majú bezúhonnú jazdnú históriu, absolvujú špeciálne bezpečnostné kurzy alebo používajú bezpečnostné zariadenia, ako sú zámky, alarmy alebo sledovacie systémy. Skontrolujte dostupné zľavy, ktoré vám môžu pomôcť znížiť náklady na poistenie.
 5. Dodatočné krytie: PZP pre motocykel nezahŕňa havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom vozidle. Ak chcete mať kompletnú ochranu pre váš motocykel, zvážte uzavretie havarijného poistenia spolu s PZP.

Ako získať PZP pre motocykel

 1. Výber poisťovne: Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka PZP pre motocykle. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, ceny a služby, aby ste našli tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 2. Požiadavky na informácie: Pri žiadosti o PZP pre motocykel budete musieť poskytnúť niekoľko informácií, ako sú údaje o motocykli, vaše osobné údaje, vodičské oprávnenie a jazdná história.
 3. Uzavretie poistenia: Po vyplnení žiadosti a poskytnutí potrebných informácií uzavrite poistenie. Poistenie môžete uzavrieť online, telefonicky alebo osobne v pobočke poisťovne.
 4. Platba poistnej sumy: Uzavretie PZP si vyžaduje zaplatenie poistnej sumy, ktorá závisí od vámi zvolenej úrovne krytia a ďalších faktorov. Poistnú sumu môžete zaplatiť naraz alebo na splátky.
 5. Obdržanie dokladu o poistení: Po zaplatení poistnej sumy obdržíte doklad o poistení, ktorý potvrdzuje, že váš motocykel je poistený. Doklad o poistení musíte mať vždy pri sebe pri jazde na motocykli.

PZP pre motocykel je zákonnou požiadavkou a základnou ochranou pre všetkých motoristov, ktorí vlastnia a jazdia na motorke. Povinné zmluvné poistenie zabezpečuje finančnú ochranu pre tretie strany v prípade nehody, čím sa znižuje vaša finančná zodpovednosť a zabezpečuje spravodlivosť pre všetkých zúčastnených strán.

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú úroveň krytia, cena, platnosť poistenia, dostupné zľavy a dodatočné krytie, ako je havarijné poistenie. Vždy sa informujte o ponukách rôznych poisťovní a ich službách, aby ste našli poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Nakoniec, nezabudnite dodržiavať zákonné predpisy a bezpečnostné pokyny pri jazde na motocykli, aby ste minimalizovali riziko nehôd a udržali svoju jazdnú históriu bezúhonnú. Bezpečná jazda na motocykli nielen znižuje riziko nehôd, ale môže tiež pomôcť znížiť náklady na PZP v dôsledku dostupných zliav pre bezúhonných jazdcov.

Havarijné poistenie: Kľúčový sprievodca pre motoristov

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré poskytuje finančnú ochranu motoristom v prípade poškodenia ich vozidla v dôsledku rôznych rizík ako sú dopravné nehody, prírodné katastrofy alebo krádež. Tento článok vám poskytne podrobný prehľad o havarijnom poistení, jeho výhodách a dôležitých aspektoch, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere tejto formy poistenia.

Čo pokrýva havarijné poistenie?

Havarijné poistenie sa líši od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. Havarijné poistenie chráni priamo váš majetok, teda vaše vozidlo. Medzi hlavné riziká, ktoré havarijné poistenie pokrýva, patria:

 1. Dopravné nehody: Havarijné poistenie pokryje náklady na opravu alebo náhradu vášho vozidla v prípade dopravnej nehody.
 2. Poškodenie spôsobené prírodnými katastrofami: Havarijné poistenie zohľadňuje aj poškodenie vozidla spôsobené prírodnými udalosťami, ako sú búrky, povodne alebo zemetrasenia.
 3. Krádež alebo vandalizmus: V prípade, že vaše vozidlo je ukradnuté alebo poškodené v dôsledku vandalizmu, havarijné poistenie vám poskytne finančnú náhradu.
 4. Požiar: Havarijné poistenie zahrňuje aj škody spôsobené požiarom, či už náhodným alebo zámerným.

Výhody havarijného poistenia

 1. Finančná ochrana: Hlavnou výhodou havarijného poistenia je finančná ochrana, ktorú poskytuje v prípade poškodenia vášho vozidla. Tým vám umožňuje znížiť finančné bremeno spojené s opravami alebo nákupom nového vozidla.
 2. Pokoj mysle: Havarijné poistenie vám dáva pokoj mysle, pretože viete, že vaše vozidlo je chránené aj v prípade neočakávaných udalostí.
 3. Prispôsobiteľnosť: Havarijné poistenie sa dá prispôsobiť podľa vašich potrieb a požiadaviek. Môžete si zvoliť rôzne úrovne krytia, ako aj prídavné záruky, ako napríklad asistenčnú službu alebo poistenie prenájmu náhradného vozidla počas opravy.
 4. Zvýhodnenie pri predaji vozidla: Vozidlo s havarijným poistením môže byť atraktívnejšie pre potenciálnych kupujúcich, pretože to naznačuje, že vozidlo bolo chránené pred rôznymi rizikami a pravdepodobne je v lepšom stave.

Dôležité aspekty pri výbere havarijného poistenia

 1. Poisťovacie podmienky: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité dôkladne si preštudovať poisťovacie podmienky a zistit, čo presne pokrýva. Uistite sa, že vaše poistenie zohľadňuje všetky riziká, ktoré sú pre vás relevantné.
 2. Franšíza: Franšíza je suma, ktorú musíte uhradiť pri každom poistnom plnení. Vyššia franšíza znamená nižšiu poisťovaciu premiu, ale zároveň zvyšuje vaše náklady pri škodovej udalosti. Zvážte, akú sumu franšízy ste ochotní a schopní uhradiť, a vyberte si havarijné poistenie s franšízou, ktorá vám vyhovuje.
 3. Porovnávanie ponúk: Na trhu existuje mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú havarijné poistenie. Porovnajte ich ponuky, ceny a služby a vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.
 4. Hodnota vozidla: Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite aj aktuálnu hodnotu vášho vozidla. V prípade starších alebo lacnejších vozidiel nemusí byť havarijné poistenie vždy ekonomicky výhodné.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom na ochranu vašej investície do vozidla a na poskytnutie finančnej ochrany v prípade neočakávaných udalostí. Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite všetky relevantné aspekty, ako sú poisťovacie podmienky, franšíza, hodnota vozidla a porovnávanie ponúk. Havarijné poistenie vám posky

Rozlúčka s PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, ktoré chráni tretie strany pred škodami spôsobenými v prípade dopravnej nehody. Avšak, čo keď potrebujete ukončiť svoje PZP? Tento článok vás prevedie procesom výpovede PZP, dôvodmi na jeho ukončenie a dôležitými aspektami, na ktoré by ste nemali zabudnúť.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť ukončiť svoje PZP, medzi ne patria:

 1. Predaj vozidla: Keď predáte svoje vozidlo, PZP sa automaticky neukončí. Je dôležité zrušiť PZP, aby ste sa vyhli platbe poistného za vozidlo, ktoré už nevlastníte.
 2. Zmena poisťovne: Ak chcete prejsť na inú poisťovňu, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo ceny, budete musieť ukončiť svoje súčasné PZP.
 3. Trvalé odstavenie vozidla: Ak ste sa rozhodli svoje vozidlo trvale odstaviť z prevádzky, je potrebné ukončiť PZP.
 4. Dlhodobé nevyužívanie vozidla: Ak plánujete dlhodobo nevyužívať svoje vozidlo, môžete uvažovať o ukončení PZP, aby ste ušetrili na poistnom.

Postup pri výpovedi PZP

 1. Informujte sa o podmienkach výpovede: Preštudujte si svoju poistnú zmluvu a zistite podmienky a lehoty výpovede PZP. Všeobecná výpovedná lehota je 1 mesiac, avšak môže sa líšiť v závislosti od poisťovne a konkrétnej poistnej zmluvy.
 2. Písomná výpoveď: Vypracujte písomnú výpoveď PZP, ktorá by mala obsahovať vaše meno, adresu, číslo poistnej zmluvy, dátum ukončenia poistenia a dôvod výpovede. Podpíšte výpoveď a dajte ju overiť, ak je to potrebné.
 3. Odoslanie výpovede: Po overení výpovede ju zašlite svojej poisťovni buď osobne, poštou alebo e-mailom, v závislosti od požiadaviek poisťovne. Uistite sa, že máte potvrdenie o doručení výpovede, ktoré môže byť dôležité v prípade sporu.
 4. Sledovanie stavu výpovede: Skontrolujte, či poisťovňa spracovala vašu výpoveď a potvrdila ukončenie PZP. V prípade nejasností alebo problémov sa neváhajte obrátiť na poisťovňu.
 5. Vrátenie poistného: V prípade, že ste už uhradili poistné za obdobie, ktoré nasleduje po dátume ukončenia PZP, máte nárok na vrátenie preplatku. Poisťovňa by vám mala vrátiť nevyužité poistné automaticky alebo na základe vašej žiadosti.

Dôležité upozornenia pri výpovedi PZP

 1. Dodržanie lehôt a podmienok: Pri výpovedi PZP je dôležité dodržiavať výpovedné lehoty a podmienky stanovené poistnou zmluvou, aby ste predišli možným problémom alebo pokutám.
 2. Platnosť PZP pri predaji vozidla: V prípade predaja vozidla by ste mali informovať nového vlastníka o aktuálnom stave PZP, aby vedel, či je potrebné uzavrieť novú poistnú zmluvu alebo obnoviť existujúce PZP.
 3. Zákonná povinnosť PZP: Pamätajte, že PZP je zákonná povinnosť pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Ukončením PZP by ste nemali jazdiť na verejných komunikáciách, kým si nezaistíte nové poistenie.
 4. Výpoveď PZP pri zmene poisťovne: Pri zmene poisťovne je dôležité najskôr uzavrieť novú poistnú zmluvu s novou poisťovňou a až potom zrušiť PZP u pôvodnej poisťovne. Týmto spôsobom predídete situácii, keď by ste nemali platné PZP.

Výpoveď PZP je proces, ktorý môže nastať z rôznych dôvodov, ako je predaj vozidla, zmena poisťovne alebo trvalé odstavenie vozidla z prevádzky. Dôležité je postupovať podľa podmienok stanovených poistnou zmluvou, dodržiavať výpovedné lehoty a komunikovať s poisťovňou. Pri výpovedi PZP je tiež dôležité mať na pamäti zákonnú povinnosť mať platné poistenie pre všetkých motorových vozidiel.

Aby ste predišli možným problémom, dôkladne si preštudujte podmienky a postupy výpovede PZP, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. V prípade nejasností alebo otázok sa neváhajte obrátiť na svoju poisťovňu alebo odborníkov v oblasti poistenia.

Výpoveď PZP by nemala byť zložitý proces, ak si dáte pozor na dodržanie správnych krokov a postupov. Uistite sa, že máte vždy platné PZP pre svoje vozidlo, aby ste zabezpečili finančnú ochranu pre seba a ostatných účastníkov cestnej premávky.

PZP ako súčasť každého vozidla

PZP

 

Dnešný článok vám predstaví jednu zo základných povinností každého majiteľa vozidla, akým je povinné zmluvné poistenie, ľudovo nazývané PZP. Keďže ide o zákonné nariadenie, jeho podceňovanie a nerešpektovanie za neodporúča hneď z viacerých hľadísk. Prvé aj druhé hľadisko sa týka financií, avšak s iným nádychom. Zatiaľ čo v lepšom prípade odídete s blokovou pokutou, v horšom, okrem pokuty, na seba prevezmete plnú zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Čo to znamená? Ak má moje vozidlo PZP, už nie som zodpovedný? Zodpovedný ste, ale finančné straty spojené s odškodnením vami poškodeného vozidla by uhrádzala v plnej miere poisťovňa. Pokiaľ si produkt neuzatvoríte so spoluúčasťou. Povedzme si však o ňom aj viac detailov.


Na aké vozidlá sa vzťahuje?


Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje len na auto, ako si mnohí môžu myslieť. Týka sa aj iných dopravných prostriedkov, ktoré nemusia byť nevyhnutne motorovej povahy. To znamená, že zmluvne poistiť sa musia aj špeciálne nemotorové vozidlá. Takisto sa hovorí o tom, že túto povinnosť majú len vozidlá s EČV, resp. štátnou poznávacou značkou. Ani to nie je pravda. Hneď si všetky tvrdenie zdôvodnime, najlepšie ak príkladmi vozidiel, ktoré musia byť týmto spôsobom zabezpečené. PZP sa teda vzťahuje ako na auto, tak aj na:

 • motocykel,
 • pracovné stroje,
 • dodávky,
 • kamióny,
 • autobusy,
 • prípojné vozidlá (prívesný vozík),
 • obytný automobil,
 • vysokozdvižný vozík,
 • poistka na prívesný vozík na webe Uzavripzp,
 • poľnohospodárske stroje atď.

V skratke na všetky vozidlá, ktoré na svoju legálnu prevádzku potrebujú platný technický preukaz.


Čo ak jazdím s vozidlom bez tohto zabezpečenia?


Ak týmto spôsobom riskujete, odporúčame vám si ho okamžite uzatvoriť. Neplatné povinné zmluvné poistenie je vysoko sankcionované, no málokto si to uvedomuje. Policajné hliadky si pri bežnej kontrole vozidla zgustnú na platnosti zelenej karty, ktoré dosvedčujú aktuálnosť tohto produktu. Pri náhodnej kontrole odídete „len“ s niekoľko stoeurovou pokutou. Ak sa vec posunie vyššie, pokuta sa zniekoľnásobí. Fixná suma za jazdu s nezabezpečeným vozidlom siaha do výšky 3 330 eur, čo skutočne nie je málo. Môže vás postihnúť aj 3 roky po tom, čo ste jazdili bez toho, aby vaše vozidlo malo riadne PZP.

Ak s vozidlom bez neho spôsobíte dopravnú nehodu, zaplatíte všetky vyššie zmienené poplatky, plus niečo navyše. Pôjde konkrétne o všetky škody, ktoré ste spôsobili či už sebe alebo každému inému vozidlu. Zostane vám už len modliť sa, aby každý vyviazol v plnom zdraví, ináč zaplatíte aj všetky liečebné náklady, ktoré sa s vami môžu ťahať až do konca života. Pokuty za ublíženie na zdraví môžu činiť aj milióny eur. Preto si dobre rozmyslíte, či si povinné zmluvné poistenie na vaše vozidlo uzatvoríte alebo budete riskovať bez neho. Dobre si odkontrolujte dátum konca poistnej zmluvy, aby ste sa nedostali do problémov s poistným plnením. Samozrejme, dôležitým je, aby ste nikdy nejazdili nebezpečne alebo unavený, pretože toto sú hlavné činitele dopravných nehôd. Ak nejakú spôsobíte, psychicky vás neuteší ani to, že na vašom vozidle máte platné poistné krytie.

Hľadáte to najlacnejšie?

Kde zohnať to najlacnejšie PZP?

Ak chcete, tak podľa ŠPZ sa dostanete k najlacnejšiemu povinnému zmluvnému poisteniu. Cez online porovnanie ponúk. To vám zaručene zobrazí takú možnosť, o akej ste možno ani netušili a ktorá vás veľmi príjemne poteší. Nič nie je lepšie, ako ušetriť hodiny ba až dni voľného času a k tomu všetkému aj niekoľko stoviek eur. Práve to vám totiž zaručí online kalkulačka na výpočet ceny PZP na auto. Stačí, aby ste zadali niekoľko údajov o vozidle, ako aj o vás a do niekoľkých sekúnd pred sebou uvidíte kompletnú ponuku možností zabezpečenia vášho vozidla. Údaje o vozidle vám pomôže vyplniť jeho technický preukaz. Formulár o vás nebude požadovať žiadne osobné informácie (okrem dátumu vzniku vodičského oprávnenie) a rozhodne nič nezneužije.

Nezáväzná a bezplatná kalkulačka vám zobrazí ponuky od takých poisťovní, akými sú:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Genertel,
 • Generali,
 • Groupama,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Kooperativa,
 • Wüstenrot či iných.

Skutočne možností budete mať neúrekom. Rozhodnúť sa môžete podľa toho, čo je vám bližšie. Pokiaľ chcete najlacnejšie povinné zmluvné poistenie, prípadne najvýhodnejšie a najlepšie v kombinácii s výhodnou cenou a krytím, určite vám to online porovnanie zobrazí. Nikto vás nebude nútiť, aby ste o nejakú ponuku z výsledkov požiadali.

Výbornou správou je aj to, že nezáväzné online porovnanie PZP si môžete urobiť na akýkoľvek typ či značku vozidla. Nech už ide o:

 • traktor,
 • kamión,
 • autobus,
 • obytný automobil

alebo značky:

 • Zetor,
 • Avia,
 • Suzuki,
 • Yamaha,
 • Kawasaki,
 • Mercedes,
 • Škoda atď.

Samozrejme výpočtov si môžete urobiť koľko len chcete a stále bezplatne. Kalkulačka, ktorá vám takýto výpočet urobí na akékoľvek vozidlo, sa nachádza aj na stránke, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na hore vyznačené slovné spojenie. Nájdete tam aj poistenie úrazu vo vozidle.

Nezabudnite na výpoveď PZP, ak v súčasnosti mate uzatvorenú zmluvu v inej poisťovni. Spravte to najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom.

Ako z výsledkov online porovnania požiadať?

Ak online porovnanie obsahuje to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie pre vás, požiadate oňho veľmi jednoducho. Stačí, ak na vybranú ponuku kliknete a dopíšete ešte niekoľko, tento krát osobnejších údajov, aby vám mohli byť doručené niektoré dokumenty. Konkrétne vám na mailovú adresu bude odoslaný návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie, ale aj dočasná zelená karta. Tá platí poväčšine 30 dní avšak lehota na zaplatenie poistného je kratšia. Preto sa snažte faktúru zaplatiť čím skôr, aby ste mohli jazdiť bez zbytočných pokút. Po zaevidovaní platby vám vybraná poisťovňa na vašu domácu adresu odošle originál zelenú kartu. Slúži ako doklad o tom, že vaše vozidlo má platné poistenie. Pričom zelená karta je dôležitá na našom území, ale aj v zahraničí.

Z vyššie uvedeného ste sa mohli dozvedieť, že PZP sa neoplatí podceňovať, a to vám dokáže aj tento článok.

Poistenie auta vyjde drahšie, ak ho nemáte

Poistenie auta nepodceňujteKto ešte nepočul o jednom z najzákladnejších zabezpečení vôbec, je buď príliš mladý, pretože sa o to zaujímať nemusel alebo do reálneho života vstúpil len teraz. Témou tohto príspevku bude poistenie auta, ktoré vo veľmi značnej miere ochraňuje vaše financie. V akom zmysle, si povieme nižšie. Neskúsení mladíci však nie sú jediná kategória, ktorá by teoreticky mohla toto zabezpečenie zanedbať. Často sa k ním pridávajú aj takí, ktorí chcú na maximum ušetriť a pritom dúfajú, že sa im nič nestane prípadne že ich policajná hliadka nechytí. Keď sa vám zmienime o sankciách, asi vás takéto riskovanie prejde. Snáď najosožnejšou časťou nášho príspevku je poradenie návštevy webu www.uzavripzp.sk, kde je vám dostupná najlacnejšie poistenie auta.

Pokuty sem, pokuty tam

Policajné hliadky už zhovievavosť voči vodičom nerešpektujúcich tento zákon prešla. Pomerne dlho potom, ako sa z nepovinného zabezpečenia stalo povinné, boli ústretoví. Dnes už však o tejto povinnosti počuť z každého rohu. Preto si každý, kto nemá platné poistenie auta, pekne zaplatí. Pokojne takáto jednorazová záležitosť môže presiahnuť aj niekoľkonásobok sumy tohto ročného zabezpečenia. Aby sme vás o tom presvedčili, zmieňme si konkrétne čísla.

Dôležitou súčasťou každého vozidla je zelená karta, ktorá dokazuje, že vaše poistenie auta je stále platné. Ak sa ňou nemôžete preukázať, prípadne sa preukážete neplatnou kartou, policajti vám môžu navaliť aj 300-eurovú pokutu. Týmto sa však incident nemusí skončiť. Inou pokuty chtivou inštitúciou je aj Obvodný úrad. Ten vám môže aj do 2 rokov od udalosti odoslať výzvu na zaplatenie 3 330 eurovej pokuty. Takže ak ste si vydýchli, že vás v danú chvíľu nik nechytil, pravdepodobne to bolo predčasné. Pochopiteľne, výzva z danej inštitúcie kvôli neplatnému poisteniu prichádza na podnet. Takže ak ste sa nijak okato na ceste neprevinili a nikto vás neudal, dôvod by tu byť nemal. Aj keď nikdy nehovor nikdy…

Slovenské cesty nie sú jediné, ktoré si poistenie auta stanovili ako základ zabezpečenia pre každé vozidlo. Na svete je mnoho štátov, ktoré má rovnaký zákon. Preto, ak sa plánujete vybrať do zahraničia, vždy si overte, či spĺňate všetky nariadenia. Platí aj na cesty do zahraničia. Ale pozor, neplatí na celom svete. Jej platnosť si môžete overiť buď online alebo priamo na nej. Z toho vyplýva, že aj v zahraničí vás môžu policajti za neplatné poistenie pokutovať, a to, ak sa nepreukážete platnou zelenou kartou. Sumy sú však oveľa vyššie. Môžu predstavovať až tisíce eur, niekde vám dokonca môžu zabaviť celé vozidlo.

Prečo sú pokuty také vysoké?

Pokuty za nerešpektovanie poistenie auta sú také vysoké hlavne preto, že ich stanovuje zákon a že sa na ich dôležitosť prízvukuje už veľmi dlhú dobu. Ďalším dôvodom je to, že jej nerešpektovaním ohrozujete bezpečnosť vás a tých okolo vás. Samozrejme, nie bezpečnosť v pravom slova zmysle, pretože to, či toto zabezpečenie máte alebo nie, neovplyvní či vy alebo niekto iný spôsobí nehodu. V tomto zmysle je bezpečnosť myslená tak, že v prípade vzniku nehodovej udalosti by všetci poškodení mohli byť riadne preplatení. Poďme si toto tvrdenie vysvetliť.

Je to produkt alebo služba, vďaka ktorému si poisťujete zodpovednosť za spôsobenú škodu. Tým, že sa k činu priznáte a máte ju riadne uzatvorenú, poisťovňa za vás preplatí spôsobené škody. A že vôbec nejde o nízke čiastky dokazuje aj poistné plnenie, ktoré im stanovuje štát. V minimálnej miere musí byť každá poisťovňa schopná vyplatiť do 5 miliónov eur ujmu na zdraví a do 1 milióna eur ujmy na majetku. Škody však museli byť zapríčinené prevádzkou poisteného vozidla a neúmyselne. Poisťovňa z PZP prepláca len tie škody, ktoré vinník spôsobil iným, teda nie sebe alebo svojmu vozidlu.

Ešte by sme chceli poukázať na fakt, že ak by ste škody spôsobili bez tohto zabezpečenia, všetko musíte hradiť sami, bez nároku na finančnú podporu.

Najlepšie ceny poistenia auta online

Nákupný košík na klávesniciPokiaľ patríte k tým, čo sa tomuto zabezpečeniu vyhýbajú kvôli cene, mali by ste tento dôvod prehodnotiť už len kvôli vyššie zmieneným sankciám za jeho nerešpektovanie. Veľmi príjemnou správou pre každého spotrebiteľa však môže byť to, že najlepšie, najlacnejšie a najvýhodnejšie poistenie auta je dostupné online. Stačí ak si otvoríte akúkoľvek stránku s porovnaním, kde vypíšete základné technické údaje poisťovaného vozidla a niektoré aj o jeho majiteľovi. Odporúčame stránku, ktorú sme umiestnili do názvu vyznačeného v úvode. Po jednom kliknutí naňho, budete na stránku presmerovaný.

Tým, že si zákonnú poistku vypočítate pomocou porovnania online nemáte čo stratiť, ba naopak, len získať. V prvom rade získate hodiny času, keďže sa vám zobrazia ponuky od viacerých poskytovateľov. Keby ste ich všetkých mali pochodiť osobne, skutočne by ste do toho museli investovať až hodiny času. V druhom rade, snáď aj v tom podstatnejšom, vám porovnanie online zobrazí tú najlacnejšie, najlepšie a najvýhodnejšie PZP na trhu. Ponuky budete mať zobrazené s presnou cenou, takže jedine takto uvidíte, že jednotlivé produkty sa môžu líšiť až v stovkách eur.

Porovnanie online teda ušetrilo váš čas aj peniaze. Okrem toho je nezáväzné a bezplatné. Takže, na zisťovanie vašich ponúk už nebudete chcieť použiť nič iné. Či už hľadáte ponuky od:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Generali,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa atď.

všetko výhodné v porovnaní nájdete. Priamo v ňom si aj o niektorú ponuku môžete požiadať a to tak, že si na ňu kliknete. Následne doplníte niektoré osobné údaje o vás a na mail dostanete, okrem iných dokumentov, aj zelenú kartu. Tú si vytlačte a noste vo vozidle, kým vám poisťovňa nezašle originál doklady potvrdzujúce aktuálnosť poistenia, a to po zaevidovaní platby poistného.

Poisťujte všetko, čo má technický preukaz

Užitočnou radou pre každého, kto sa chce vyhnúť pokutovaniu je aj to, že sa nepoisťujú len autá osobného využitia. Je povinné aj pre iné vozidlá:

 • dvojkolesové,
 • štvorkolesové,
 • motorové aj nemotorové,
 • veľké aj malé,
 • cestné aj mimocestné atď.

Pre konkrétnejšiu radu uvedieme, že ju povinná pre všetky vozidlá, ktoré potrebujú technický preukaz a ktoré by svojou prevádzkou mohli spôsobiť poškodenie zdravotného alebo materiálneho rázu. To platí napr. aj pre vysokozdvižný vozík.

Ak vám poistenie auta stále vŕta v hlave a vy by ste sa možno o ňom chceli dozvedieť aj niečo viac, nasmerujeme vás aj na iný článok.